راه اندازی موتورهای دستگاه های بگ فیلتر

از دیگر پروژه های صنعتی شرکت مهندسی پالس تکنولوژی راه اندازی یک عدد درایو 110 کیلو وات انکام مدل EN500-4T1100G/1320P برای دستگاه غبار گیر (Bag Filter) کوره ذوب آهن می باشد. در کارخانه های ذوب آهن برای جلوگیری از نشر غبار حاصل از ذوب فلزات در محیط و آلودگی هوا, استفاده از Bag Filter الزامی هست.

نمونه کارهای مشابه