راه اندازی موتورهای دستگاه های کمپرسور هوا

از اینورترها در راه اندازی کمپرسور های پیستونی و ماردونی می توان استفاده کرد. یکی از پروژه های انجام شده توسط شرکت مهندسی پالس تکنولوژی راه اندازی کمپرسور هوای 250 کیلو وات در کارخانه لنت پارس کاشان می باشد. این دستگاه که در حالت بار کامل 380 آمپر می کشید با استفاده از یک فیدبک جریانی 20-4 میلی آمپری در مد PID راه اندازی شد.

نمونه کارهای مشابه