اینوونس - Inovance

اینورتر 0.4KW تک فاز 220V اینوونس سری MD200 مدل MD200S0.4B

موجود در انبار

قیمت اصلی 5,565,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,290,000 تومان است.

اینورتر 0.75KW سه فاز 380V اینوونس سری MD310 مدل MD310T0.7B

موجود در انبار

قیمت اصلی 8,904,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,460,000 تومان است.

اینورتر 22KW سه فاز 380V اینوونس سری MD500 مدل MD500T22GB

موجود در انبار

قیمت اصلی 52,470,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,850,000 تومان است.

اینورتر 0.75KW تک فاز 220V اینوونس سری MD200 مدل MD200S0.75B

موجود در انبار

قیمت اصلی 6,519,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,200,000 تومان است.

اینورتر 1.5KW سه فاز 380V اینوونس سری MD310 مدل MD310T1.5B

موجود در انبار

قیمت اصلی 10,398,600 تومان بود.قیمت فعلی 9,880,000 تومان است.

اینورتر 30KW سه فاز 380V اینوونس سری MD500 مدل MD500T30GB

موجود در انبار

قیمت اصلی 66,780,000 تومان بود.قیمت فعلی 63,440,000 تومان است.

اینورتر 1.5KW تک فاز 220V اینوونس سری MD200 مدل MD200S1.5B

موجود در انبار

قیمت اصلی 7,155,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,800,000 تومان است.

اینورتر 2.2KW سه فاز 380V اینوونس سری MD310 مدل MD310T2.2B

موجود در انبار

قیمت اصلی 11,320,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,750,000 تومان است.

اینورتر 37KW سه فاز 380V اینوونس سری MD500 مدل MD500T37GB

موجود در انبار

قیمت اصلی 76,320,000 تومان بود.قیمت فعلی 72,500,000 تومان است.

اینورتر 2.2KW تک فاز 220V اینوونس سری MD200 مدل MD200S2.2B

موجود در انبار

قیمت اصلی 9,063,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,610,000 تومان است.

اینورتر 3.7KW سه فاز 380V اینوونس سری MD310 مدل MD310T3.7B

موجود در انبار

قیمت اصلی 13,356,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,690,000 تومان است.

اینورتر 45KW سه فاز 380V اینوونس سری MD500 مدل MD500T45GB

موجود در انبار

قیمت اصلی 90,312,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,800,000 تومان است.